Styret, Manus og Regi

Styret for stiftinga Kong Arthurspelet er; Aadne Sandanger, Jostein Korsnes, Arild Sande, Wenche Lännerholm og Annbjørg Rovde Frågodt.

Manusforfattarar er Odd Kåre Wiik, Arild Sande, Astrid Saure, Brit Gurskevik, Oskar Fjørtoft Sandanger, Eilen Kvamme, Herman Brune Leikanger, og Oddbjørn Hagen som også er regissør og har hovudansvar for manusguppa. Idémakar for dette prosjektet er Jostein Korsnes. Musikken er laga av Tale Vang Ellefsen (tidl. Nils Iver Holtar).

Enkelte deler av manuset endrar seg frå år til år og kombinerer gamle segn med nyare konflikter og problemstillingar. Manusforfattarane legg stor vekt på språket og har krydra dette med mange gamle lokale ord og uttrykk. Arbeid, overtru, mystikk og trugande påtrengarar er kvardagen i ei tid der impulsane frå framande kulturar har starta sitt inntog.

Spelet er Sande kommune sitt tusenårsprosjekt, og skal framsynast igjen den 12. og 13. august 2023. I dette humoristiske friluftsteateret møter vi folket på og kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan.