Overnatting og båtplass

Overnatting på Sandsøy/Voksa

Rosenlund
Gunnhild Bringsvor. Mobil: (+47) 91302460, (+47) 91302500.
[Link til nettstad]

Mikkelholmen
Synnøve. Tlf.nr. : (+47) 70029031; (+47) 70029112; (+47) 70029012
[Link til nettstad]

Skare Havstuer
Norunn og Peder Eltvik. Telefon: (+47) 70029018 – Mobil: (+47) 95918994
[Link til nettstad]