Sandsøya – Spel-øya

Spel-øya

Et eldorado for rekreasjon og opplevingar både på sjø og land. Gå inn på www.sandsoy.no for meir info!

Sandsøy, Voksa og Flatøya byr på mange flotte opplevingar. Her er ein fantastisk natur med sjø på alle kantar. Det er derfor svært mange som vel å kome med båt. Dei som gjer det, legg til ved Rosenlund som berre er nokre få minutt frå spelplassen.

CropperCapture[169]

Kong Arthurspelet

– eit humoristisk frilufts-teater der du møter folket kring Kongsvollen slik det var for omlag 1500 år sidan…

Dollsteinhola

– ei av dei største og merkelegaste fjellholene i Noreg. Den er vide kjend frå langt tilbake i historisk tid…