Info til aktørar (passord)

Juli 2022

ØVINGSPLAN – Kong Arthurspelet 2022

*NY ØVINGSPLAN 2023 KJEM TIL SOMMAREN

Onsdag 3.aug – søndag 14.aug
(ny oppdatert plan: 27.07.22)

Planen er forsøkt koordinert best mulig med ferjerutene.
– Noe venting blir det nødvendigvis for de fleste. Ta med deg mat og drikke etter behov.
– Det blir også enkel servering på Kongsvollen/barnehagen (unntatt første lørdag 6.8 og mandag 8.8).
– Alle øvinger er på Kongsvollen, unntatt onsdag 3.8 – torsdag 4.8 fredag 5.8, da det øves i Gursken (sted etter avtale).

– Ta med godt med (regn)klær og vanntett fottøy – etter meteorologiske meldinger, vær og vind.

– Øvingsledelse blir delt mellom Oddbjørn (hovedansvar regi) og Tale (musikalsk).

– Regiassistenter blir Arild og Hermann (tingscenen), Astrid (ravner og Old/Olda), Hermann (saudedans og nonnedans), Magnus (blotdans og ridderdans) og Oskar .(gardsfolk/grupper).

– Det kreves at alle deltakere gjør alt for å møte når de er satt opp til øvinger.

– Det er 3 år siden forrige gang og det er et forsinket jubileumsår! Alle må tilstrebe å møte presis. Det kan bli endringer og flere oppmøter for enkelte aktører.

– De fleste dagene må vi ta med egen matpakke. Vi har kaffi og saft i huset, og litt brødmat på lur dersom det er behov.

– Husk ferjeavgang fra Larsnes lørdag og søndag kl. 09.40. Fra Kvamsøya 09.30 L / 10.30 S


Onsd. 3.8– Fred. 6.8

Etter avtaler om dag, tid og sted øver Tale og/eller Oddbjørn med sangsolister og Tingscene-deltakere.

Fred. 5.8

18.00 Sangøving med ALLE aktører/rolleinnehavere på rådhuset.

Lørd. 6.8

10.30 Old og Olda (med Oddbjørn/Astrid)
10.30 Gaul, Gneildre, Kvine, Skakk, Dondrå (med Oskar/Oddbjørn)
10.30 Nonnedansen med nonner og gardsgutter/menn (Hermann)
11.15 Dondredansen (m. Magnus/Oddbjørn ved barnehagen)
11.15 Nonner synger m. Tale/Oddbjørn .
11.15 Tingmenn og tingsceneaktører (m. Arild/Hermann på spelplassen).
11.15 Alle gardsfolk øver med Oskar/Oddbjørn på spelplassen/tribunene
12.00 Tingscenen (Scene 2) m. aktører og damer (noen nonner) til ca. 12.45.
12.45 Matpause (ta med egen matpakke!!!)
13.30 Åpning + Prolog + Ridderscenen (Scene 3). Alle aktører møter!
14.30 Scene 5 (Sluttscenen med talekor, nonne-entre, nonnedans, sluttsanger)
15.30 Scene 4 (også overgang med sauer) + gruppevise øvinger, andre scener
(Til ca. 16.45)

Sønd. 7.8

10.30 Kostymeprøving for de som ikke har fått prøve/utdelt!
10.30 Dondrå, Skakk, Arthur, Isak, Old, Olda med Oddbjørn/Astrid
10.30 Sangroller øver med Tale – (Arthur, Morgana, Møyfrid, Gorm)
11.30 Alle aktører. Sangøving med Tale
12.30 Avslutnings-scenen øves
13.30 Matpause ( Ta med egen matpakke)
13.45 Full gjennomgang
(Til ca. 17.45)

Mand. 8.8

13.30 Møyfrid
14.30 Møyfrid og Gorm
15.30 Tord, Guri, Ragnar, Møyfrid, Gorm, Rogne/DT
17.15 Tord og Skakk (rap) og dei som starta 15.30
18.00 Etter avtale
Ta med egen matpakke.
(Til ca. 18.30)

Tirsd. 9.8

12.30 Etter avtale
13.30 Skake
14.30 Guri, Ragnar, Møyfrid, Frid
14.30 Skake, Dondrå, Skakk
15.30 Scene 1
17.30 Scene 2 Scene 3 øver ved barnehagen (riddere)
19.00 Scene 3
19.45 Scene 4 Scene 3 finpusser videre ved barnehagen
20.30 Scene 5 (NB! Sauer får fri tirsdag)
Ta med egen matpakke
(Til ca. 21.20)

Onsd. 10.8

12.30 Etter avtale
13.30 Etter avtale
14.30 Ramnar, Skadd, Gorm
15.30 Riddere, Merlin, Arthur, Isak og alle gardsfolk
17.30 Full gjennomgang med lyd, musikk og kostymer
Ta med egen matpakke
(Til ca. 21.20)

Torsd. 11.8

12.30 Etter avtale
13.30 Etter avtale
14.30 Rogne og Gorm (og Ramnar – etter behov)
15.30 Nonnedansen
15.30 Tingscenen (Scene 2)
15.30 Gneildre, Gaul, Kvine
16.00 Prologleser og nonner
17.30 Full gjennomgang. Kost og mask!
Ta med egen matpakke
(Til ca. 20.30)

Fred. 12.8

15.30 Oppvarming/sang – øvinger etter behov. Egen sminkeplan !
Det blir servert mat før generalprøva
ca.17.00 Generalprøve m. publikum

Lørd. 13.8

1300 Premiere
Seinaste ferjeavgang frå Larsnes er 9.40
Seinaste ferjeavgang frå Kvamsøy er 10.30
Det blir servert mat mellom forestillingene
16.30 Andre forestilling

Sønd. 14.8

15.00 Tredje forestilling
Seinaste ferjeavgang frå Larsnes er 09.40
Seinaste ferjeavgang frå Kvamsøy er 10.30

………… og da, kjære aktører, søndag ca. kl. 17.00 er vi ferdige med ………..
…… den 15. oppsettinga av Kong Arthur-spelet – etter forestilling 43, 44 og 45 !

«Hans ettermæle vil aldri døy» !
Oddbjørn 27.07.2022 Tlf.: 99271354

[Sande, 30.07.22]

Aug 2021

KONGELEG KABARET 2021

Kong Arthurspelet byd inn til kongeleg kabaret på Sandsøya, laurdag 14.august kl 16:00.
Som ei erstatning for avlyst spel, kan publikum få oppleve vakker song, musikk, galskap og humor i ekte «Kong Arthurånd».
Ei mindre gruppe frå spelet, med regissør Oddbjørn Hagen i spissen, er klar for ei feststund på vollen. Gamlekongen, Wilhelm Støylen, er konferansier, og vår dyktige Tale Vang Ellefsen er musikalsk ansvarleg.
Det blir kun førehandssal på billettar og det er sett opp båtskyss Larsnes -Sandshamn t/r.
Vi har grense på 200 billettar så det blir god avstand i amfiet.
Her kan du kjøpe billett til kabaret og båt. Her finn du også rutetidene:
NB: Det blir ikkje oppsett skyss frå Voksa ferjekai. Alle som kjøper båtbillett må møte til den avgongen dei har kjøpt til.
Alle må ha munnbind på båten og ta vanlege omsyn til smittevern.
Og hugs:
Kl. 12:00 blir det aktivitetar og sprell ilag med aktørar for ungar på Martinstranda, med m.a Wilhelm frå BarneTV.

Helsing styret
Jostein, Arild, Annbjørg, Trine Lise eller Wenche.

[Sande, 09.08.21]

Juli 2021

KONG ARTHURSPELET 2021 – Utsett til 2022

Heisann, alle aktørar og andre involverte i Kong Arthurspelet.
Vi utset spelet vårt til neste år den 13. og 14. august. Då satsar vi på at alt er tilbake til “normalen” slik at vi får møtast på Kongsvollen igjen. Styret kjem tilbake med meir informasjon så snart vi veit meir.

Helsing styret
Jostein, Arild, Annbjørg, Trine Lise eller Wenche.

[Sande, 01.07.21]

Mai 2020

KONG ARTHURSPELET 2020 – Utsett til 2021

Heisann, alle aktørar og andre involverte i Kong Arthurspelet.
I år skulle vi ha 20 års jubileumsførestilling, men slik vart det desverre ikkje. Vi utset spelet vårt til neste år den 14. og 15. august. Då satsar vi på at alt er tilbake til “normalen” slik at vi får møtast på Kongsvollen igjen. Styret kjem tilbake med meir informasjon så snart vi veit meir.

Helsing styret
Jostein, Arild, Annbjørg, Trine Lise eller Wenche.

[Sande, 03.05.20]

Mars 2020

KONG ARTHURSPELET 2020 – Informasjon og Øvingsplan
Fra Oddbjørn (manus/regi) – fra karantenesituasjon etter heimkomst fra Gran Canaria

Til styringsgruppa – og (eventuelt) til alle potensielle aktører!

Midt i en uvirkelig korona-epedemi der alle små og store kulturarrangementer er innstilt i hele Norge og Europa er det helt uvisst hvor lenge de drastiske samfunnstiltakene vil vare. Hva vil skje med planlagte større arrangementer med større folkeansamlinger som festivaler og friluftsspel og når kan kultur-Norge nærme seg en normal situasjon?

I et jubileumsår for Kong Arthurspelet blir denne uvissheten også en realitet, men enn så lenge må en anta at situasjonen kan normaliseres i løpet av våren og sommeren og ta høyde for at den 15. oppsettingen av humorspelet går etter planen 8. og 9. august, 20 år etter førsteårs-premieren.

Manusgruppa hadde utvidet vintermøte i februar og siktet inn sommerens versjon. Eilen, Oskar og Hermann var også bedt med til Vike-Petter-Løda og kom med friske og verdifulle innspill. Det blir mitt lodd å omsette ideene til et ferdig manus, også inkludert forslag om ny tingscene fra Sunn-mørs-teamet etter hvert.

Til alle aktører og medhjelpere!

Først en takk for fantastisk gode forestillinger i 2019 og for mange års deltakelse for mange av dere aktører på og utenfor spelplassen.

Planene for jubileumsåret 2020 er godt i gang. Eilen, Oskar og Hermann var med på manusmøtet i februar og de vil også være ressurspersoner i det videre arbeidet. Kanskje kan både de, Magnus, Malene m. fl. være med i innøvingsfasen for å komme i land med sauescene, tingscene, ridderdans og andre større og mindre scener.

Det har vært for stort fravær første øvingshelg i august de siste årene. Spesielt etter at vi droppet juniøvinger (også grunnet manglende oppmøte og effektivitet). Det tåles ikke i år hvis vi skal levere et godt og gjennomarbeidet spel. Jeg skisserer derfor allerede nå en øvingsplan for august og ber om at alle sikter inn den i sine planer. Hvis noen med større roller ikke kan delta fullt ut er det bedre å gi andre muligheten.

Vi bygger, som tidligere, på de samme personer og roller som ved forrige oppsetting. Noen endringer vil det likevel bli og jeg tar kontakt før påske med alle som har taleroller.

Øvelsesplan:

– Det blir musikalske øvinger fra onsdag 29.7 etter avtale med Tale/Oddbjørn

Solosanger, duetter, nonner, tingscenen.

– Felles sangøvelse fredag kveld 31.7. Tingscenen og fellessanger/sluttscenen.

– Alle møter lørdag 1.8 (minus sauer) og søndag 2.8.

– Tingscenen må øves med alle tingmenn før første øvingshelga (vår/sommer). Arild/Odd Kåre

– Sauer får fri lørdag, mandag og tirsdag i øvingsuka.

– Alle andre må være tilgjengelige for øvinger fra fredag 31.7 (men bare enkelte hovedroller øver mandag).

Øvingsinnhold dag for dag:

Onsd. 27.7 – Fred. 31.7 Musikalske øvelser etter avtale

Lørd. 1.8 Alle scener øves (ikke sauescenen)

Sønd. 2.8 Kostymeprøver, øvelser og full gjennomgang

Mand. 3.8 Øving med noen av de største rollene

Tirsd. 4.8 Enkeltøvelser fra 12.30. Gjennomgang av alle scener fra og med 15.30 (ikke sauer)

Onsd. 5.8 Enkeltøvelser fra 12.30. Full gjennomgang fra 15.30. Kost og Mask

Torsd. 6.8 Enkeltøvelser etter behov. Sminking/øving fra 15.30. Full gjennomkjøring 17.00

Fred. 7.8 Sminking fra 14.00. Felles oppvarming/sang fra 15.30

Lørd. 8.8 Sminking fra 10.00. Felles oppvarming 12.00. Premiere kl. 13.00. Forestilling 16.30

Sønd. 9.8 Sminking fra 12.00. Siste forestilling 15.00.

Ta kontakt med styret ved Wenche ved eventuelle spørsmål/beskjeder.
Eventuelt også med undertegnede.

Med hilsen Oddbjørn
tlf. 99271354
email: oah@levanger.kommune.no

[Levanger, 16.03.2020]